+38 0342 504605      office@arpi.org.ua

 • Стратегічне планування розвитку громад
 • Планування, розробка та супровід ключових проектів розвитку
 • Соціально-економічні дослідження
 • Маркетинг територій та здійснення представницьких функцій
 • Організація презентаційних подій та навчальних заходів

Метою діяльності Агентства відповідно до його статуту є сприяння розвитку місцевих громад та регіону загалом. Ми розуміємо місцевий розвиток у такому контексті, в якому це поняття використовується європейською цивілізацією, а саме як керований процес, спрямований на створення передумов для задоволення економічних, соціальних та інших потреб нинішнього покоління без шкоди для майбутніх поколінь, що передбачає, зокрема збереження довкілля. Ми переконані, що лише забезпечивши розумне врядування та баланс між економікою, економічним поступом і екологією на місцевому та регіональному рівнях, можна забезпечити поступальний розвиток місцевих громад та регіону, зробити їх привабливими для проживання, навчання, роботи та самореалізації як для нинішнього покоління, так і для нащадків.

 

Для нас місцевий розвиток – органічна частина патріотичної ідеї. При цьому Агентство зосереджує основні зусилля на таких стратегічних напрямках, як розвиток пріоритетних галузей економіки, поширення інформації про регіон, місцеві громади та їх потенціал, формування місцевої політики, що забезпечує необхідні стимули для розвитку підприємництва, покращення транспортної доступності, збереження довкілля.

 

Агентство у сфері місцевого розвитку має фаховий потенціал, ресурси, та успішний досвід, що дозволяють:

 

  • проводити фахові економічні, технічно-економічні, соціологічні та інші дослідження 
  • розробляти та модерувати розробку стратегій розвитку 
  • планувати та здійснювати адвокаційні (лобістські) кампанії 
  • здійснювати аналітичний та експертний супровід стратегічних для громад та регіону проектів
  • готувати професійні аналітичні та довідкові матеріали
  • здійснювати підготовку та організацію тематичних форумів, круглих столів та інших заходів
  • представляти країну та регіон на міжнародних бізнес-форумах, спеціалізованих виставках та інших подіях.

 

 вул. Дністровська, 26, офіс 12,
м. Івано-Франківськ, 76018, Україна

+38 0342 504605


office@arpi.org.ua
www.arpi.org.ua

@ Агентство з розвитку приватної ініціативи