+38 0342 504605      office@arpi.org.ua

З 1 лютого 2021 року Агентство з розвитку приватної ініціативи (АРПІ) отримало змогу продовжити діяльність, спрямовану на підтримку місцевих громад у напрямку збереження та просування місцевої спадщини, завдяки новому гранту Фонду National Endowment for Democracy (NED).

Проект ставить за мету залучити потенціал молоді та надати молодим лідерам громад навички розумного управління потенціалом спадщини в інтересах місцевого розвитку, а також створити для них можливості реалізувати власні креативні ініціативи у своїх громадах.

Реалізуючи проект «Спадщина для розвитку: підвищення громадської участі у збереженні та використанні потенціалу спадщини місцевих громад» за підтримки NED у 2019 -2020 рр., ми залучили 20 ОГС, які здобувши необхідні компетенції, стали активними амбасадорами ідеї розвитку демократії спадщини (heritage democracy) та передали своїм громадам досвід та знання, здобуті під час спільної діяльності в проекті. ОГС підготували плани інтерпретації місцевої спадщини для 15 територіальних громад, а 5 з них отримали грантову підтримку для реалізації найбільш креативних проектів з інтерпретації спадщини за участі місцевої влади, активних мешканців та бізнесу у цільових громадах, в т.ч. Тартаків та Поморяни на Львівщині, Брацлав на Вінничині, Кострижівка на Буковині та Надвірна на Івано-Франківщині.

 

 

Чому саме молодь у фокусі нового проекту?

Координуючи діяльність ОГС в малих громадах та безпосередньо працюючи з новоутвореними громадами України в інших програмах та проектах, ми переконалися, що попри брак бачення щодо вдалого використання потенціалу спадщини, сповідування загальнодержавних тенденційних підходів охорони спадщини й ігнорування потенціалу активних мешканців в управлінні спадщиною, громади мають інші не менш важливі проблеми, які гальмують або й блокують поступ у цій сфері.

На жаль, на сьогодні, при прийнятті рішень місцевими громадами недооцінюється, а подекуди ігнорується потенціал молоді, що послаблює зв’язок молодих людей з громадами та почуття причетності до її долі. Вилучаючи молодь з активного життя, громада позбавляється суттєвого стимулу та ресурсу для продукування інновацій та креативних ідей для місцевого розвитку, й не реалізує повною мірою потенціал громадської участі – основи місцевої демократії.

 

 

Який зв’язок між проблемами молоді у місцевих громадах та проблемами з культурною та природною спадщиною?

Дослідження та «польова» робота команди АРПІ у місцевих громадах показали деякі невтішні тенденції, зокрема те, що місцева молодь не бачить перспектив реалізації свого потенціалу в малих громадах не тільки через відсутність робочих місць і брак передумов для розвитку бізнесу, але й через загальну депресивну атмосферу, що підсилюється застарілою пострадянською інфраструктурою, занедбаними природними та культурними ландшафтами, відсутністю просторового планування й сучасної естетики навіть у нових архітектурних рішеннях.

Людський капітал молоді як творців майбутнього часто недооцінюється або й взагалі ігнорується органами місцевого самоврядування при розробці сценаріїв майбутнього громад. Діти та молодь і зараз, як у далекі радянські часи, переважно розглядаються посадовцями не як учасники процесу прийняття стратегічних рішень, а як волонтери за викликом для екологічних акцій чи суботників, як декламатори чи артисти сільських свят чи містечкових подій.

З іншого боку, органам місцевого самоврядування та організаціям громадянського суспільства, що працюють у сфері місцевого розвитку малих громад бракує фахових знань та досвіду для ефективного управління спадщиною та прийняття релевантних управлінських рішень. В результаті на місцевому рівні з’являються рішення які не здатні запустити якірні проекти місцевого розвитку, і таким чином зберегти та примножити спадщину для майбутніх поколінь, перетворити забуті об’єкти у предмет гордості громад та чинник піднесення їх іміджу. А в окремих випадках такі рішення є хибними або й загрозливими для самої спадщини – прикладом є проект відбудови окремої вежі на руїнах Пнівського замку в Надвірнянському районі Івано-Франківської області, що веде до руйнування органічного ландшафту, фактично нівелює справжню цінність пам’ятки та позбавляє громаду шансів на розвиток, а молодь - на причетність до цього розвитку.

 

Немає опису світлини.

 

Що пропонує проект для молодих учасників проекту та їхніх громад?

Талановитій та ініціативній молоді бракує і часто немає де набути саме практичних навичок та досвіду для успішного впровадження власних творчих, часто абсолютно інноваційних, на перший погляд, занадто сміливих ідей щодо «перевтілення» громад. Проект створить шанси для дієвої громадської участі молодих місцевих активістів, надаючи їм можливість виробити та втілити сучасні рішення щодо інтерпретації культурної спадщини, яких гостро потребує їхня громада. Молоді учасники проекту отримають знання та навички щодо ефективного управління ресурсами спадщини в ході навчальної програми та розроблять плани інтерпретації спадщини своїх громад з залученням місцевих зацікавлених сторін, в першу чергу, молоді, до процесу планування.

На реалізацію обраних молодіжних ідей також буде спрямовано програму малих грантів серед ОГС, що підготують інтерпретаційні плани визначених громад. Планується надати гранти, спрямовані на розробку та реалізацію найбільш креативних ініціатив щодо інтерпретації спадщини, з залученням місцевої молоді, що у такий спосіб відчує реальну причетність до майбутнього своїх громад. Завдяки малим грантам, вдасться реалізувати найбільш вдалі, нестандартні ініціативи щодо збереження та інтерпретації місцевої спадщини на засадах громадської участі.

Результати реалізації молодіжних місцевих ініціатив будуть представлені та обговорені на національному форумі молодих лідерів громад, куди будуть запорошені досвідчені практики, успішні представники креативних індустрій, наукового та культурного істеблішменту.

Які наші найближчі кроки?

У найближчих планах «Спадщини для розвитку» - конкурс з відбору учасників навчальної та грантової програми проекту. Планується організувати програму для молодіжних лідерів, що мають потребу й бажання реанімувати/посилити потенціал місцевої спадщини та управлінську спроможність громад, які представлятимуть. Головним критерієм участі претендентів буде розуміння ними цінності місцевої спадщини. Очікується, що учасники конкурсу будуть не просто стурбовані станом спадщини в селах та малих містах України, а розглядатимуть її як актив, ресурс та суттєвий чинник місцевого розвитку, як феномен, що може та повинен застосовуватись у місцевих інтересах. Умови конкурсу молодіжних ідей будуть оприлюднені на веб-сайті та на FB сторінці Агентства з розвитку приватної ініціативи у квітні 2021 р.

Реалізація проекту стане органічним продовженням діяльності Агентства, розпочатої в рамках проекту «Спадщина для розвитку: підвищення громадської участі у збереженні та використанні потенціалу спадщини місцевих громад» за підтримки NED та дозволить закріпити й посилити ефект попередньо досягнутих результатів.

 вул. Дністровська, 26, офіс 12,
м. Івано-Франківськ, 76018, Україна

+38 0342 504605


office@arpi.org.ua
www.arpi.org.ua

@ Агентство з розвитку приватної ініціативи