+38 0342 504605      office@arpi.org.ua

Івано-Франківська міська рада прийняла рішення про утворення громадської ради 14 липня 2011 р. Одночасно було затверджено Положення про громадську раду при Івано-Франківській міській раді. Громадська рада при Івано-Франківській міській раді є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом, метою діяльності якого є сприяння участі громадян у вирішенні питань місцевого значення, здійснення громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування територіальної громади міста, налагодження ефективної взаємодії міської ради та органів місцевого самоврядування з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації місцевої політики.

Протягом більш ніж одного місяця ініціативна група з проведення установчих зборів приймала заяви від громадських, благодійних, профспілкових організацій та інших інститутів громадянського суспільства, що діють у місті та які подали кандидатури до складу громадської ради.

Відкриваючи установчі збори, секретар Івано-Франківської міської ради Руслан Марцінків висловив побажання, щоб новостворена громадська рада стала не формальною, а дієвою структурою, з якою будуть рахуватися міська рада та її виконавчі органи. Він зазначив, що громадська рада має всі шанси стати самодостатнім фаховим органом, що об’єднує спеціалістів у різних галузях та авторитетних громадських діячів.

Установчі збори обрали до складу громадської ради 35 членів, які представляють громадські, благодійні, релігійні, профспілкові організації, що діють в різних сферах життя місцевої громади. Таким чином, у громадській раді будуть представлені всі інститути громадянського суспільства, які подали кандидатури до її складу. Персональний склад громадської ради подано на затвердження сесії міської ради, що має відбутися у вересні 2011 року. Після такого затвердження громадська рада сформує свою структуру, визначить план діяльності, а відтак розпочне роботу в якості дорадчої структури при представницькому органі місцевої громади.

Експертну допомогу в розробленні Положення про громадську раду при Івано-Франківській міській раді та організаційно-технічне сприяння в проведенні установчих зборів надала громадська організація «Агентство з розвитку приватної ініціативи», яка виконує проект «Забезпечення участі громадськості міста Івано-Франківська у формуванні муніципальної політики» за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов`язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Supported by the Democracy Grants Program of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government.вул. Дністровська, 26, офіс 12,
м. Івано-Франківськ, 76018, Україна

+38 0342 504605


office@arpi.org.ua
www.arpi.org.ua

@ Агентство з розвитку приватної ініціативи