+38 0342 504605      office@arpi.org.ua

22 жовтня 2010 року у м.Івано-Франківську відбулася фокус-група з прдеставниками установ та організацій міста, що надають адміністративні послуги населенню. Фокус групу провели представники ГО «Агентство з розвитку приватної ініціативи» в межах проекту «Забезпечення рівних можливостей в громаді міста Івано-Франківська», що впроваджується у співпраці з Івано-Франківським міськвиконкомом з травня ц.р..

Фокус група мала на меті виявити та обговорити шляхи та можливості для спрощення механізмів надання адміністративних послуг громадянам міста. Завдання фокус-групи були сформовані експертами проекту на основі попереднього аналізу існуючих адміністративних послуг, що надаються структурними підрозділами виконкому міської ради та державними установами та організаціями. Виявилося, що заявники для отримання низки адміністративних послуг повинні надавати значну кількість документів, в тому числі ідентичних, крім того, значну кількість документів становлять ті, що передбачені лише місцевими НПА або не передбачені жодними законодавчими актами центрального чи місцевого рівня. У зв’язку з цим, одними з завдань фокус групи були - з’ясувати бачення учасників можливих шляхів спрощення адміністративних процедур для заявників, а також думки учасників щодо можливостей спрощення деяких документів, якщо ці документи передбачені лише місцевими НПА або ж не врегульовані жодними актами місцевого чи центрального рівня.

За підсумками обговорень, служби, відповідальні за надання заявникам «проміжних» довідок, готові відмовитися від надання низки документів. Останнє слово в цьому випадку за службами, які є кінцевою інстанцією в наданні послуги. Таким чином суттєво скоротиться кількість «проміжних» документів для надання адмінпослуг, а відповідно – кількість відвідин службовців заявниками чи кур’єрами від ЦНАП. Учасники фокус-групи визнали, що велика кількість «проміжних» документів є ініціативою виключно міськвиконкому, або ж самих служб, що їх видають і не врегульовані жодним законодавчим актом. Це говорить про доцільність перегляду підстав їх надання, а в деяких випадках, дозволяє відмовитися від цих довідок просто зараз.

Учасникам фокус-групи була представлена робоча версія структури бази даних адміністративних послуг, яка буде доступна користувачам Центру надання адміністративних послуг в м. Івано-Франківську (ЦНАП) через інформаційний кіоск та портал на веб-сторінці Івано-Франківської міської ради. Згідно наданої IT-спеціалістом інформації програма для користувачів адмінпослуг передбачає окремі інформаційні блоки з відомостями про муніципальні служби, які надають адміністративні послуги; повну інформацію про адміністративні послуги (час, місце видачі, перелік документів, процедура підготовки та видачі кінцевого документа/послуги тощо). Більшість організацій схилялися до доцільності співпраці, принаймні, в частині інформування громадськості про роботу цих організацій (адреса служби, графік роботи, кабінет та ін., де можна отримати довідку тощо). Проте, більшість учасників схилялося до думки, що дієва співпраця між службами можлива лише у випадку впровадження електронного документообігу при поступовій відмові від збирання документів, що в більшості випадків є лише засобом уникнення додаткової відповідальності чиновників за відсутність письмового підтвердження погодження на отримання послуги.

Учасникам фокус групи висловили свої пропозиції щодо можливих способів періодичного громадського моніторингу надання адміністративних послуг в м.Івано-Франківську та врахування потреб споживачів при їх наданні. Учасники були одностайними у тому, щоб моніторинг якості надання адмінпослуг дозволяв виявити врахування інтересів людей з особливими потребами та був систематичним.

Результати фокус групи будуть враховані при розробленні частини регламентів адмінпослуг експертами Агентства та засад періодичного моніторингу надання адміністративних послуг в м.Івано-Франківську під час відкритого обговорення регламентів, які будуть презентовані на круглому столі в листопаді 2010 року.вул. Дністровська, 26, офіс 12,
м. Івано-Франківськ, 76018, Україна

+38 0342 504605


office@arpi.org.ua
www.arpi.org.ua

@ Агентство з розвитку приватної ініціативи