+38 0342 504605      office@arpi.org.ua

Нещодавно в Івано-Франківській області, як і по всій країні, були утворені та запрацювали окружні виборчі комісії з виборів Президента України. Саме на ОВК також покладено обов’язок з утворення дільничних виборчих комісій, які забезпечуватимуть організацію виборчого процесу безпосередньо на місцях. Тож у цій статті йтиметься про повноваження, права, обов’язки, а також соціальні гарантії членів ДВК.

У який строк, ким та в якому складі утворюються ДВК?

ДВК мають бути утворені до 6 травня включно, у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії у кількості не менше 12 осіб. На дільницях, де кількість виборців не перевищує 50 осіб, ДВК може утворюватися у складі голови, секретаря та 2-4 членів комісії.

Які повноваження має ДВК?

У статті 27 Закону «Про вибори Президента України» (надалі - Закон) встановлений повний чіткий перелік повноважень ДВК. Серед них: контроль за додержанням та однаковим застосуванням законодавства про вибори Президента України; отримання, складання, надання для ознайомлення списків виборців; організація голосування на виборчій дільниці; проведення підрахунку голосів; розгляд звернень, заяв і скарг з питань внесення змін до списку виборців, організації та проведення голосування і підрахунку голосів на виборчій дільниці та в межах своїх повноважень прийняття щодо них рішення; інші.

Увага! У разі проведення виборів Президента України одночасно з виборами народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів ДВК здійснюють також повноваження, визначені відповідно законами України «Про вибори народних депутатів України», та «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

Коли починаються повноваження ДВК?

Повноваження ДВК починаються з моменту складення присяги більшістю її членів. Відбувається це на засіданні комісії, що скликається її головою і проводиться не пізніш як на другий день після прийняття рішення про її утворення.

Які обов’язки покладаються на голову, заступника, секретаря і членів ДВК?

Голова ДВК організовує її роботу, скликає та веде засідання. За відсутності голови право скликати засідання має заступник. Секретар веде протокол засідання комісії і разом з головуючим підписує протоколи. Крім того, секретар має скликати засідання в разі відсутності голови та заступника (в цьому разі засідання веде член ДВК, визначений рішенням комісії).

Розподіл обов’язків між іншими членами ДВК визначається рішенням комісії.

Яким має бути режим роботи ДВК?

Для забезпечення ефективної роботи виборчої комісії та виконання вимог Закону в приміщенні ДВК протягом робочого часу має перебувати хоча б один член комісії. Адже комісія повинна забезпечити постійне приймання заяв, скарг від суб’єктів виборчого процесу, забезпечити можливість виборців ознайомитися зі списком виборців тощо. Для цього варто рішенням ДВК затвердити розпорядок дня та графік чергувань членів комісії на дільниці.

Які права має член ДВК?

Член ДВК має право: брати участь у підготовці питань, що вносяться на розгляд виборчої комісії; виступати на її засіданнях, ставити запитання іншим учасникам засідання щодо порядку денного; вносити пропозиції з питань, віднесених до повноважень комісії; безперешкодно відвідувати всі приміщення комісії; знайомитися з усіма документами комісії, членом якої він є. Також член ДВК має право на відшкодування шкоди, заподіяної його життю, здоров’ю чи майну у зв’язку з виконанням обов’язків ч7лена виборчої комісії, в порядку та розмірі, встановлених законодавством.

Які обов’язки покладаються на члена ДВК?

Член ДВК зобов’язаний додержуватися Конституції України, законів з питань підготовки і проведення виборів, брати участь у засіданнях виборчої комісії, виконувати рішення комісії та обов’язки, покладені на нього згідно з їх розподілом у комісії.

Увага! Члену ДВК під час виконання своїх обов’язків забороняється агітувати за чи проти кандидатів на пост Президента України, а також публічно оцінювати діяльність кандидатів та партій - суб’єктів виборчого процесу.

Чи може до складу ДВК входити особа, котра нещодавно переселилася в область з регіону, де зараз складні суспільно-політичні умови?

Якщо особа, котра переселилася з регіону, де зараз складні суспільно-політичні умови, є повнолітнім громадянином України та має право голосу, то вона може входити до складу ДВК  у відповідному регіоні. Особа має право входити до складу лише однієї дільничної виборчої комісії.

Не можуть бути членами ДВК: кандидати на пост Президента України, їх уповноважені представники, довірені особи; посадові та службові особи органів державної влади та місцевого самоврядування; громадян, які утримуються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, мають судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку. У разі якщо одночасно з виборами Президента проводяться інші вибори (як-от проміжні вибори до Верховної Ради), до складу ДВК не можуть входити кандидати, які балотуються на цих виборах, їх довірені особи, уповноважені особи партій, офіційні спостерігачі.

Які гарантії встановлює законодавство для членів ДВК, котрі є пенсіонерами, безробітними тощо?

Стаття 40 Закону чітко вказує, що праця пов’язана з організацією підготовки і проведення виборів, осіб визнаних в установленому законом порядку безробітними, у складі дільничних виборчих комісій чи як спеціалістів, експертів та технічних працівників, не є підставою для зняття цих осіб з обліку в Державній службі зайнятості як таких, що шукають роботу, або для припинення виплати їм допомоги по безробіттю та інших видів соціальної допомоги.

Оплата праці членів ДВК та залучених на підставі цивільно-правових договорів спеціалістів чи технічних працівників комісії, які є пенсіонерами, не може бути підставою для обмеження розміру отримуваної ними пенсії.

Крім того, оплата праці членів ДВК, а також осіб, які залучаються до роботи в комісії, у тому числі в день голосування, дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів, не може бути підставою для скасування, обмеження або зменшення їм та членам їх сімей, які проживають разом з ними, будь-яких видів соціальних виплат, пенсій, субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг тощо.

Чи має право роботодавець звільнити працівника через те, що він виконує обов'язки члена ДВК?

Ні, не має. Відповідно до частини 4 статті 29 Закону за рішенням ДВК, яке затверджується ОВК, голова, заступник голови та секретар протягом усього періоду повноважень цієї виборчої комісії або частини цього періоду можуть виконувати свої повноваження у виборчій комісії з оплатою їх праці в комісії. Зазначені особи на цей період звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи із збереженням відповідного стажу.

Що стосується інших «незвільнених від трудових обов’язків» членів комісії, то серед підстав, які наведені в статті 40 Кодексу законів про працю України, немає підстави для звільнення працівника з роботи за виконання ним обов’язків члена ДВК за ініціативою роботодавця.

Безоплатна правова допомога для виборців та членів виборчих комісій

Нагадаємо, що на сьогодні в рамках реалізації проекту «Захист цивільних та громадянських прав в Україні» можна отримати безоплатну правову допомогу, в тому числі з виборчих питань. Для цього мешканці Івано-Франківщини можуть звертатися до громадської приймальні ГО «Агентство з розвитку приватної ініціативи» за адресою  м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 26, ІІ поверх, каб.12, контактний тел. (0342) 50-46-05.

Прийом громадян здійснюється кожного робочого дня з 9 до 18 години;

ГО «Агентство з розвитку приватної ініціативи»вул. Дністровська, 26, офіс 12,
м. Івано-Франківськ, 76018, Україна

+38 0342 504605


office@arpi.org.ua
www.arpi.org.ua

@ Агентство з розвитку приватної ініціативи