+38 0342 504605      office@arpi.org.ua

Об`єктом рейтингування стали офіційні сайти 177 міст обласного і республіканського значення (офіційні сайти міських рад, їх виконкомів) 24 областей та Автономної Республіки Крим. Метою рейтингування є акцентування уваги на важливості повного, оперативного та зручного інформування про діяльність органів місцевого самоврядування засобами Інтернету як ефективного засобу забезпечення прозорості місцевого самоврядування та протидії корупції.

Ініціатори рейтингування, партнерські організації, що входять до коаліції з дослідження інформаційної відкритості, прагнуть оцінити дійсний стан інформаційної відкритості органів місцевого самоврядування в частині інформування засобами глобальної мережі Інтернет та виявити кращі практики, а також проблеми у сфері інформування про діяльність органів місцевого самоврядування в Інтернеті.

У вибірку рейтингу входять всі міста обласного (республіканського) значення України, що складає близько 39% від загальної кількості міст у державі (459 міст). До числа міст обласного значення згідно з чинним законодавством України віднесені найбільші за чисельністю населення та найбільш розвинені в економічному та соціальному аспекті населені пункти. Міста, що входять до вибірки, мають однаковий комплекс власних повноважень та повноважень делегованих державою, які є більш широким у порівнянні з повноваженнями міст районного значення.

Кожен офіційний сайт оцінюватиметься двома експертами з різних організацій за 73 показниками, згрупованими у такі чотири категорії: змістовне наповнення сайту, практичність використання сайту, громадська участь (інтерактивність) та послуги. Максимальна кількість балів рейтингу 160.

Оцінювання триватиме до 20 червня, після чого буде складено власне рейтинг.вул. Дністровська, 26, офіс 12,
м. Івано-Франківськ, 76018, Україна

+38 0342 504605


office@arpi.org.ua
www.arpi.org.ua

@ Агентство з розвитку приватної ініціативи