+38 0342 504605      office@arpi.org.ua

Громадська організація «Агентство з розвитку приватної ініціативи» (АРПІ) у квітні 2014 року розпочала виконання проекту «Студент з ініціативою: вектор енергозбереження», що виконується за співфінансування ЄС в рамках Програми транскордонного співробітництва ЄІСП «Польща – Білорусь – Україна» на 2007 – 2013 роки у партнерстві з виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради зі сторони України та ґміною міста Люблін зі сторони Польщі. Діяльність проекту охоплює Івано-Франківську область України та Люблінське воєводство Польщі і триватиме один рік.

Тематика проекту не є новою для його виконавців. У 2010-2011 роках АРПІ спільно з асоціацією «Еколоджік» (Румунія) реалізувала спільний українсько-румунський проект «Зберігаючи енергію – зберігаємо майбутнє» за співфінансування ЄС. Результати цього проекту надихнули на нову діяльність – на цей-раз польсько-українську - «Студент з ініціативою – вектор енергозбереження».

Команда проекту переконана, що саме перед молодим поколінням, що вирізняється новизною думки, креативністю та відсутністю страху перед майбутнім невдовзі виникне необхідність вирішувати проблему втрати природних ресурсів, пов’язану з політикою попередників. Тому отримання молоддю якісної освіти, її здатність генерувати нові ідеї, володіння інструментарієм для впровадження цих ідей у сферу енергозбереження та екології є вирішальними факторами для гарантування майбутньої енергетичної безпеки ЄС та безпеки держав-сусідів.

Проект спрямовує свою діяльність на такі цільові групи, як студентська молодь, представники загальноосвітніх шкіл (адміністрація та вчителі, учні випускних класів), адміністрація та викладацький склад вузів Івано-Франківська та Любліна, роботодавці підприємств та організацій, що працюють у сфері енергозбереження цільових регіонів, органи державної влади та місцевого самоврядування.

Метою проекту є заохотити проактивну молодь цільових регіонів проекту до ініціювання та впровадження молодіжних інновацій та налагодження транскордонної співпраці у сфері енергозбереження.

Для виконання цієї мети проектом передбачено наступне:

  • створити дієву мережу молодіжного транскордонного співробітництва в сфері енергозбереження шляхом розроблення презентаційно-інформативної молодіжної веб-платформи, обміну ідеями молоді в сфері енергозбереження, створення баз даних спеціальностей та дослідницьких програм вузів та започаткування програм студентських обмінів у двох проектних локаціях;
  • підготувати проактивних молодіжних лідерів для подальшої діяльності в напрямку впровадження енергозберігаючих ініціатив у цільових регіонах проекту через низку навчальних заходів (школи лідерства, менеджменту та фандрейзингу, дебатних турнірів, стажувань). Тематика навчальних програм буде визначатися за результатами дослідження стану енергозбереження у цільових прикордонних регіонах проекту;
  • забезпечити механізми просування молодіжних ініціатив та сприяти працевлаштуванню молоді в сфері енергозбереження через проведення міжнародного форуму молодіжних ініціатив, видання та поширення промоційних матеріалів, соціальної реклами, створення і трансляцію циклів теле- та радіопрограм та реєстру вакансій професій, підприємств та організацій у сфері енергозбереження.

Таким чином, проект концентруватиме діяльність на створенні умов для впровадження молодіжних проектів та технологічних інновацій, що стосуються заходів з енергоефективності, збереження ресурсів та використання альтернативних видів енергії.вул. Дністровська, 26, офіс 12,
м. Івано-Франківськ, 76018, Україна

+38 0342 504605


office@arpi.org.ua
www.arpi.org.ua

@ Агентство з розвитку приватної ініціативи