+38 0342 504605      office@arpi.org.ua

9 грудня 2010 року в приміщенні міської Ратуші (м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 4а) відбулося урочисте підписання грантових угод та презентація проектів Програми прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2007-2013.

Під час заходу було анонсовано діяльність в рамках зазначеної Програми прикордонного співробітництва ЄС, презентовано 6 проектів технічної допомоги, які виконуватимуться Івано-Франківськими організаціями та органами влади у партнерстві з угорськими, румунськими та словацькими державними та недержавними структурами.

Було презентовано наступні проекти: «Забезпечення якості суспільно-орієнтованих освіти, досліджень та розробок» (отримувач гранту Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу), «Гармонізація розвитку туризму в сільській місцевості Карпатського регіону» (отримувач гранту ГО «Асоціація економічного розвитку міста Івано-Франківська»), «Покращення навколишнього середовища в м. Івано-Франківську та прилеглих регіонах шляхом застосування екологічно безпечних технологій управління твердими побутовими відходами з використанням досвіду Бая Маре, Марамуреш (Румунія)» (отримувач гранту виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради), «Зберігаючи енергію – зберігаємо майбутнє» (отримувач гранту ГО «Агентство з розвитку приватної інціативи»), «Підвищення підприємницького потенціалу прикордонного регіону шляхом створення інституцій підтримки підприємництва» (отримувач гранту Регіональний Фонд пітримки підприємництва по Івано-Франківській області), «Європейська школа» (Івано-Франківська загальноосвітня школа №5).

Нижче інформація про проект «Зберігаючи енергію – зберігаємо майбутнє», який виконуватиметься Агентством з розвитку приватної ініціативи у партнерстві з Асоціацією ЕкоЛоджік (повіт Марамуреш, Румунія).

Проект є відповіддю на очевидні виклики, що постають сьогодні перед країнами Євросоюзу та сусідніми країнами. Серед цих викликів найбільш гострішими є збереження природних ресурсів та поступовий перехід на відновлювальні джерела енергії.

Івано-Франківська область України та повіт Марамуреш Румунії, які однаковою мірою постраждали від насадження соціалістичних підходів у галузі енергетики та ресурсів, потребують реальних кроків, що допомогли б спонукати громадян до ощадливості у використанні енергії та ресурсів, прихильності до застосування інновацій у цій сфері. Важливо також залучити розумовий та творчий потенціал студентів – майбутніх фахівців у розвитку економіки, екології, технологій та інших суспільно важливих галузей – для ефективного використання в недалекому майбутньому на територіях реалізації проекту. Очікується, що найбільш зацікавленою цільовою групою в ідеях, пропозиціях та планах дій щодо збереження ресурсів та енергоефективності, висловлених студентами, стане малий та середній бізнес прикордонних регіонів. Суб’єкти господарювання малого та середнього бізнесу не володіють значними фінансовими ресурсами, тому передусім зацікавлені у впровадженні енергоощадних технологій. Водночас, вони становлять основний сегмент економіки як Івано-Франківщини так і повіту Марамуреш.

Тож, загальною метою, на яку спрямовано проект є Сприяти розвитку та впровадженню енергоефективних технологій та транскордонній співпраці в цій галузі через спільну діяльність студентської молоді, представників бізнесу та місцевої влади Івано-Франківської області та Марамурешу.

Специфічними цілями проекту є:

  • Налагодити контакти між представниками бізнес-сектору, місцевої влади та студентської молоді Івано-Франківської області та повіту Марамуреш, ознайомившись з кращим досвідом прикордонної Румунії щодо способів збереження та переробки енергії у системі господарювання, та сприяти співпраці в цій сфері.
  • Надати молодіжній аудиторії можливість висловити креативні та альтернативні ідеї щодо ведення бізнесу з застосуванням принципів сталого розвитку територій обох прикордонних регіонів України та Румунії через організацію дебатів між студентами на тему ефективного використання ресурсів та енергії для сталого розвитку Карпатського Єврорегіону.
  • Поширити знання про енергозбереження та ефективне використання ресурсів через видання та забезпечення доступу в мережі Інтернет інформаційно-аналітичних матеріалів для використання студентами України, Румунії та країн ЄС.
  • Започаткувати традицію міжрегіональних заходів, через створення міжнародного студентського  дискусійного клубу на базі Українсько-Румунського ресурсного Центру (м. Івано-Франківськ).


вул. Дністровська, 26, офіс 12,
м. Івано-Франківськ, 76018, Україна

+38 0342 504605


office@arpi.org.ua
www.arpi.org.ua

@ Агентство з розвитку приватної ініціативи