+38 0342 504605      office@arpi.org.ua

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», що був розроблений командою експертів ще улітку 2014-го, прийнято Верховною Радою України 3 листопада 2016 року.

  

Новоприйнятий Закон очікує на підписання Президентом України та має набрати чинності з наступного дня після офіційного оприлюднення.

 

Проблемами, що зумовили необхідність розроблення законопроекту стали, зокрема, неефективність існуючої системи державного нагляду (контролю) у бізнесовій діяльності, необґрунтовано широкий обсяг наглядових та контрольних повноважень державних органів, переважання в діяльності цих органів фіскальних (каральних) функцій, їх спрямованість передусім на виявлення правопорушень та застосування санкцій до підприємців, а також підвищені корупційні ризики, що супроводжують діяльність контрольних органів.

 

Варто відзначити найбільш суттєві новели в Законі України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», що запроваджуються новим законом.

 

Так надалі законодавчо закріплюється презумпція правомірності поведінки суб’єкта господарювання – аналогічно до презумпції правомірності поведінки платника податку, закріпленої у ст. 4 Податкового кодексу України. Тобто, у випадках, коли окремі правові норми можуть бути потрактовані неоднозначно – як на користь підприємців, так і на користь контролюючих органів – такі норми мають тлумачитися на користь суб’єкта господарювання, виправдовуючи його поведінку.

 

Закон також прямо забороняє встановлення будь-яких планових показників щодо притягнення суб’єктів господарювання до відповідальності. Слід зазначити, що підприємці масово скаржаться на те, що працівники контрольних органів орієнтовані на «виконання плану» щодо накладення стягнень, хоч на офіційному рівні наявність подібного плану всіляко заперечується.

 

Ще одна перевага нового Закону для підприємців полягає в тому, що ним скасовуються квартальні плани перевірок – планування заходів з державного нагляду (контролю) здійснюватиметься виключно на річний період. Це захищатиме суб’єктів господарювання від зайвих стресів та сприятиме стабільності бізнесу, адже відтепер кожен підприємець зможе точно знати, чи підпадатиме він під планову перевірку у наступному році, ще до 1 грудня поточного року, коли річні плани перевірок мають бути оприлюднені в Інтернеті.

 

Крім того, закон встановлює жорстке обмеження періодичності та тривалості планових контрольно-наглядових заходів. Планові перевірки суб’єктів господарювання, діяльність яких віднесена до високого ступеню ризику, здійснюватимуться не частіше, ніж один раз на два роки, а інших суб’єктів господарювання державні органи перевірятимуть не частіше, ніж один раз на три роки. При цьому планові заходи щодо суб’єктів господарювання здійснюватимуться, починаючи з другого року після їх державної реєстрації, тобто перший рік бізнес має гарантовано працювати без перевірок.

 

Законом передбачається, що тривалість планової перевірки не може перевищувати 10 робочих днів, а щодо суб’єкта малого підприємництва – 5 робочих днів. При цьому сумарна тривалість усіх планових заходів, що застосовуються протягом календарного року до суб’єкта господарювання, не повинна перевищувати 30 робочих днів, а для суб’єкта малого підприємництва – 15 робочих днів.

 

Закон також конкретизує та звужує підстави для здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю). Так якщо нині підставою для позапланової перевірки є неподання підприємцем обов’язкової звітності, то після набрання чинності новим Законом позаплановий захід застосовуватиметься в разі неподання звітності за два звітні періоди підряд без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, які перешкоджали звітуванню. Також Закон прямо забороняє проведення повторних позапланових перевірок з тих же підстав, з яких підприємця вже перевіряли.

 

Новоприйнятий Закон розширює права суб’єктів господарювання у відносинах з контрольними органами, зокрема, розширюються підстави, за яких підприємці вправі відмовити державним посадовцям в допуску до перевірки. До прикладу, підприємець цілком законно зможе не допустити інспекторів до перевірки, якщо він не одержав повідомлення про відповідний плановий чи позаплановий захід у визначеному Законом порядку, а також, якщо тривалість контрольного заходу перевищує зазначені вище граничні строки.

 

І нарешті, згідно нового Закону, до підприємців застосовуватиметься мінімальний розмір стягнення за правопорушення, за які вони притягаються до відповідальності вперше.

 

Таким чином, варто сподіватися, що новий Закон допоможе підприємцям провадити власну справу більш комфортно, а також передбачувано та впевненіше почуватися у відносинах з державними структурами.вул. Дністровська, 26, офіс 12,
м. Івано-Франківськ, 76018, Україна

+38 0342 504605


office@arpi.org.ua
www.arpi.org.ua

@ Агентство з розвитку приватної ініціативи