+38 0342 504605      office@arpi.org.ua

  • Інформаційно-ресурсна підтримка 
  • Сприяння науковим розробкам та інноваціям та впровадження їх результатів
  • Розбудова партнерства

Послідовно впроваджуючи концепцію сталого розвитку, Агентство обстоює шляхи економічного та соціального розвитку, що є дружніми до довкілля та забезпечують екологічний баланс. Одним з необхідних передумов цього, на наше переконання, є енергоефективність – розумне та ощадне використання джерел енергії з одночасною мінімізацією загроз для довкілля. Ми усвідомлюємо вичерпність традиційних джерел енергії, поглиблення глобальної екологічної кризи, моральну відповідальність за збереження планети перед нащадками. Також ми розуміємо вирішальне значення енергоефективності для енергетичної незалежності України. Тому окремий напрямок нашої роботи спрямований на просування енергоефективних інновацій та технологій, популяризацію використання відновлювальних джерел енергії (ВДЕ).

 

Маючи практику виконання міжнародних проектів в сфері енергозбереження та ВДЕ, ми взяли на себе роль ресурсного центру з обміну та систематизації інформації у даній сфері, а також комунікаційної ланки між різними зацікавленими сторонами – бізнесом, наукою та органами влади.

 

У 2015 році нами підготовлено та видано унікальний «Путівник з енергоефективності: зберігаючи енергію – зберігаємо майбутнє», орієнтований на підприємців, студентів, посадовців та широкий читацький загал, якій зрозуміло та доступно викладає засади енергозбереження, його економічні, технічні та правові аспекти, знайомить з можливостями та інноваціями у цій сфері, наводить численні практичні приклади ефективного використання ВДЕ. 

 

У 2012 році видано «Мапу енергозберігаючих об’єктів», що знайомить підприємців та органи місцевої влади із новітніми розробками у сфері енергоефективності та відновлювальних джерел енергії у Івано-Франківській області України та повіті Марамуреш Румунії. Має практичний інтерес для усіх зацікавлених у впровадженні енергозберігаючих технологій та налагодженні партнерства у цій сфері з колегами по різний бік кордону. 

 

Нами також запроваджено програму обмінів між вищими навчальними закладами Івано-Франківська та Любліна (Польща) для сприяння міжнародним обмінам студентів та науковців. Задля цього у жовтні 2014 року укладено меморандум щодо сприяння таким обмінам між виконкомом Івано-Франківської міської ради та Гміною Люблін, а в свою чергу, університетами двох міст, за сприяння Агентства, напрацьовано та підписано концепцію обмінів студентами та науковцями.  

 

У 2015 році Агентство виступило співорганізатором першого конкурсу стартапів, який проводився нашим партнером – Науковим парком Прикарпатського національного університету, забезпечивши співфінансування конкурсу та участь експертів організації у роботі журі. Також за результатами конкурсу Агентство організувало навчальний візит його переможців-новаторів та підприємців до технопарків Кракова, що у Польщі (листопад 2015).

 

Під егідою Агентства започатковано мережу молодіжного транскордонного співробітництва за енергетичну безпеку та енергоефективність (її інтернет-платформа www.energyouth.org/uk). 

 вул. Дністровська, 26, офіс 12,
м. Івано-Франківськ, 76018, Україна

+38 0342 504605


office@arpi.org.ua
www.arpi.org.ua

@ Агентство з розвитку приватної ініціативи