+38 0342 504605      office@arpi.org.ua

При залученні найманих працівників у підприємців та керівників підприємств виникають питання щодо виплати заробітної плати. Не секрет, що низка підприємців та фірм виплачує зарплату один раз на місяць. Проте така практика є незаконною.

 

Відповідно до ст. 115 Кодексу законів про працю України заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з профкомом або уповноваженими представниками (трудовим колективом).

 

Водночас при виплаті зарплати мають бути дотримані дві вимоги законодавства – вона повинна проводитись:

• не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів;

• не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата (тобто працівник має отримати зарплату за місяць не пізніше 7-го числа наступного місяця).

 

У випадку коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

 

Винятків із зазначених норм для будь-якої категорії роботодавців (зокрема фізичних осіб–підприємців) законодавство не передбачає. Навіть у випадках, коли працівник погоджується на інший графік виплат (у письмовому трудовому договорі чи заяві) – виплати мають проводитись з періодичністю, обумовленою вище.

 

Згідно з тією ж ст. 115 КЗпП України розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається вказаними вище документами (колективний договір або нормативний акт роботодавця), але не може бути меншим оплати за час, що фактично відпрацьований від початку місяця з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника. При наданні працівнику щорічної оплачуваної відпустки не пізніше ніж за три дні до початку відпустки йому виплачується заробітна плата за весь час відпустки.

 

Недотримання строків виплати заробітної плати є порушенням трудового законодавства, за яке відповідно до абзацу шостого частини другої ст. 265 КЗпП України передбачено штраф у розмірі однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законом (з 1 грудня 2016р. вона складає 1 600 грн.). Цей штраф уповноважені накладати органи державної служби з питань праці.

 

Крім того, згідно зі ст. 41 Кодексу України про адміністративне правопорушення порушення встановлених термінів виплати заробітної плати або виплата її не в повному обсязі тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств та ФОП від 510 до 1700 грн. А за повторне вчинення такого порушення протягом року, якщо особа вже притягувалась до адміністративної відповідальності (а також порушення порядку оплати праці неповнолітніх, вагітних жінок, одиноких батьків, які виховують дітей віком до 14 років або дитину-інваліда) передбачено штраф в розмірі 1 700 - 5 100 грн. Накладаються такі штрафи за постановами міських, районних та міськрайонних судів на підставі протоколів уже згаданих органів державної служби з питань праці.

 

Наостанок: зазначене вище стосується лише працівників, найманих за трудовим договором (прийнятих на роботу на підставі наказу роботодавця). Тим же, хто працює на підставі договору цивільно-правового характеру, заробіток виплачується у строк, передбачений таким договором – норми КЗпП на цивільно-правові відносини не поширюються.

 

Отож, колеги роботодавці, знаючи свої обов’язки, захищайте свої інтереси, адже проінформований – означає озброєний.вул. Дністровська, 26, офіс 12,
м. Івано-Франківськ, 76018, Україна

+38 0342 504605


office@arpi.org.ua
www.arpi.org.ua

@ Агентство з розвитку приватної ініціативи