+38 0342 504605      office@arpi.org.ua

 

Певні види господарської діяльності з міркувань національної безпеки, безпеки споживачів, захисту ринку тощо підлягають ліцензуванню. Нижче подано основні положення Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» що набрав чинності з 28.06.2015, щодо процедури звернення за отриманням ліцензії, порядку її видачі та ліцензування. Публікацію доповнює перелік ліцензійних видів діяльності із зазначенням органів ліцензування та посиланнями на їх веб-сайти.

У цій публікації зібрано основні норми Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» щодо сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ), включаючи категорії платників, розмір ставок та порядок сплати внеску.

 

Сплата податків є конституційним обов’язком кожного з нас водночас невід’ємною складовою підприємницької діяльності. У даній публікації систематизовано актуальні положення основного акта податкового законодавства – Податкового кодексу України щодо загальнодержавних податків та  зборів. Окремо та  детально висвітлено спрощену систему оподаткування, якою користується значна частина малого та середнього бізнесу. Також тут наведено інформацію про деякі пільги з оподаткування, що стимулюють певну бізнесову діяльність.

 

Одним з важливих питань для бізнесу є найм персоналу. У даній статті наведено порівняльний аналіз положень Кодексу законів про працю України щодо укладення трудових договорів та норм Цивільного кодексу України щодо оформлення договорів цивільно-правового характеру на виконання робіт (надання послуг), а також висвітлено податкові аспекти трудових та цивільно-правових відносин. Нижче подано фахові рекомендації щодо підбору персоналу та прийняття на роботу працівників.

У даній публікації систематизовані основні положення Закону України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць»,  який  визначає основи державної політики в інвестиційній сфері протягом 2013-2032 років щодо стимулювання залучення інвестицій в окремі галузі економіки, визнані державою пріоритетними. 

Власна справа починається з бізнес-ідеї та реєстраційних процедур. У цій публікації викладено методологію пошуку та генерування бізнес-ідеї. Також охарактеризовані основні організаційно-правові форми ведення бізнесу, передбачені Цивільним та Господарським кодексами України. Крім того,  тут системно викладено основні норми Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» , в редакції станом на 01.01.2016 щодо державної реєстрації суб’єктів господарювання, а також вказано на дозвільні процедури, які в окремих випадках має здійснити суб’єкт господарювання для започаткування бізнесової діяльності.вул. Дністровська, 26, офіс 12,
м. Івано-Франківськ, 76018, Україна

+38 0342 504605


office@arpi.org.ua
www.arpi.org.ua

@ Агентство з розвитку приватної ініціативи