+38 0342 504605      office@arpi.org.ua

У 2008-2009 роках в межах діяльності проекту «Гідна Україна» Агентство координувало роботу національної коаліції з моніторингу діяльності єдиних дозвільних центрів (ЄДЦ).

Маючи значний фаховий досвід у створенні дозвільних центрів, Агентство розробило методологію моніторингу роботи ЄДЦ, єдину для членів коаліції – громадських організацій з різних регіонів  країни. Моніторингом було охоплено 20 дозвільних центрів Івано-Франківської, Київської, Луганської, Миколаївської, Хмельницької, Чернігівської областей та Автономної Республіки Крим.  Моніторинг стосувався питань нормативно-правового регулювання діяльності ЄДЦ, обсягу їх послуг, взаємодії ЄДЦ та дозвільних органів, кадрового забезпечення ЄДЦ, якості  їх послуг, а також місцевої політики щодо ЄДЦ.

В результаті опрацювання звітів членів коаліції Агентство підготувало розгорнутий звіт про результати дослідження на національному рівні, що включав фахові висновки та рекомендації. Презентація звіту відбулась у лютому 2009 р. в Києві за участю народних депутатів України, представників бізнес-обєднань, центральних та місцевих органів влади, викликавши значний резонанс. Зокрема, рекомендації за наслідками моніторингу були покладені в основу постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 р. № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» та були в подальшому відображені у Законі України від 11.02.2010 р. № 1869-VI «Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», а також у новій редакції Типового положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, затвердженій наказом Держкомпідприємництва України від 12.10.2009 р. № 176.

Таким чином, результати роботи коаліції з моніторингу діяльності ЄДЦ безпосередньо вплинули на вдосконалення національного законодавства щодо діяльності дозвільних центрів та посприяли більш чіткій та адекватній регламентації їх діяльності на загальнодержавному рівні, а відтак – підвищенню якості адміністративних послуг, що надаються підприємцям.вул. Дністровська, 26, офіс 12,
м. Івано-Франківськ, 76018, Україна

+38 0342 504605


office@arpi.org.ua
www.arpi.org.ua

@ Агентство з розвитку приватної ініціативи