+38 0342 504605      office@arpi.org.ua

  • Відстеження виставкових заходів
  • Пошук ринкової інформації
  • Навчання

Український ринок, попри його масштаби, не може бути самодостатнім. Маючи щільну мережу господарських зв’язків з іноземними компаніями, які почали формуватися з початків незалежності, Україна міцно вмонтована у систему міжнародних комерційних відносин. Наша країна є не лише активним імпортером – продукція багатьох вітчизняних виробників є конкурентоздатною на міжнародних ринках і може, а отже – повинна експортуватись. При цьому українським виробникам часто бракує досвіду діяльності поза межами національного ринку, бракує знань щодо норм міжнародної торгівлі та міжнародних стандартів.

 

Нові можливості і одночасно нові виклики для українських підприємців пов’язані із поглибленою та всеосяжною зоною вільної торгівлі (ПВЗВТ) з Європейським Союзом, що є частиною Угоди про асоціацію з ЄС та набрала чинності з 01.01.2016 року. Зона вільної торгівлі з ЄС запроваджує якісно новий рівень економічної інтеграції України із найбільшим ринком у світі. Інструменти, які несе в собі ПВЗВТ для підприємців, – це відкриття ринків шляхом поступового скасування митних тарифів, надання безмитного доступу в рамках квот, а також гармонізація українських законів з нормами та стандартами, що діють у ЄС. З іншого боку в силу політичної ситуації низка вітчизняних підприємців змушена згортати співпрацю з РФ, переорієнтовуючись на європейський ринок з суттєво вищими вимогами щодо якості та безпечності продукції.

 

З’ясувати складні аспекти міжнародної торгівлі і, зокрема торгівлі з ЄС, підприємцям, що звернуться до Агентства, допоможе залучений нами експерт з експорту до Європейського Союзу. Він має досвід проведення семінарів по експорту до ЄС для широких аудиторій по всій Україні (понад 30 авторських семінарів по експорту), є автором низки публікацій у професійних бізнес-виданнях в Україні на тему експорту та має досвід роботи у торговій секції Представництва ЄС в Україні. Окрім цього, він постійно веде блог для українських експортерів.

 

Відтепер ми заохочуємо підприємців регіону брати участь в консультаціях, що підвищить їх компетенцію в питаннях застосування ПВЗВТ, допоможе легше орієнтуватися в правилах ділового обороту ЄС, умовах міжнародного постачання продукції, сприятиме в пошуку ділових партнерів та налагодженню нових бізнесових зв’язків.

 

 вул. Дністровська, 26, офіс 12,
м. Івано-Франківськ, 76018, Україна

+38 0342 504605


office@arpi.org.ua
www.arpi.org.ua

@ Агентство з розвитку приватної ініціативи