+38 0342 504605      office@arpi.org.ua

  • Ринкова аналітика та галузеві огляди
  • Репрезентативні та вибіркові економічні дослідження
  • Польові дослідження, соціологічні опитування та групові глибинні інтерв’ю
  • Доступ до ринкової інформації

За період діяльності Агентство набуло значного та різностороннього досвіду досліджень ринків та аналітичної роботи.

 

Проведенню наших досліджень завжди передує ґрунтовна підготовка. Ми чітко окреслюємо предмет дослідження, аспекти та явища, що мають бути вивчені та конкретні питання, відповіді на які має дати дослідження, та відповідно розробляємо методологію.

 

Польові дослідження виконуються командою Агентства, до якої як правило залучаються волонтери або самі підприємці. Результати польового дослідження ретельно обробляються експертами-фахівцями, які виявляють тенденції, закономірності, ризики тощо. На підставі аналітичної обробки результатів дослідження експерти формують висновки та рекомендації для суб’єктів господарювання, органів влади, інституцій громадянського суспільства.

 

Ми також проводимо групові глибинні інтерв’ю (фокус-групові дослідження), які спрямовані на визначенні ставлення учасників дослідження до актуальних для бізнесу питань, виявлення ступеню та причин сприйняття/несприйняття ними певних процесів чи явищ, а також на з’ясування мотивації певної ринкової поведінки.

 

Ми завжди вдячні підприємцям за зворотній зв’язок та практичну оцінку нашої дослідницької роботи. Тому коментарі та оцінки, висловлені ними щодо аналітичних продуктів Агентства, враховуються у нашій подальшій дослідницькій діяльності.

 

Наша мета - виявити об’єктивні тенденції, явища та процеси і практично допомогти бізнесу у прийнятті оптимальних управлінських рішень, виробленні та реалізації грамотної ринкової політики, підвищенні спроможності та зростання бізнесу.

 вул. Дністровська, 26, офіс 12,
м. Івано-Франківськ, 76018, Україна

+38 0342 504605


office@arpi.org.ua
www.arpi.org.ua

@ Агентство з розвитку приватної ініціативи