+38 0342 504605      office@arpi.org.ua

  • Моніторинг бізнес-середовища
  • Підготовка проектів законодавчих актів, регуляторних актів центральних та місцевих органів влади
  • Аналіз впливу пропонованих регуляторних актів на бізнес-середовище
  • Відстеження результативності регуляторних актів (місцевий, регіональний та національний рівень)
  • Компанії з адвокації та лобіювання змін регуляторного середовища
  • Створення груп та коаліцій
  • Проведення фахових досліджень для кампаній з адвокації та лобіювання
  • Представництво та захист прав підприємців у судах

Не всі проблеми малого та середнього підприємництва можуть бути вирішені самотужки. Успіх бізнесової діяльності об’єктивно залежить від регуляторного середовища, місцевої та національної політики щодо малого та середнього бізнесу. Ми переконані, що вносячи суттєвий внесок у суспільний розвиток, малий та середній бізнес вправі розраховувати на скоординовані та узгоджені дії організацій громадянського суспільства, спрямовані на захист його прав та інтересів.

 

Експерти Агентства здійснюють постійний моніторинг регуляторного середовища, виявляючи недоліки та прогалини, на усунення яких ми спрямовуємо діяльність. Агентство неодноразово виступало ініціатором та рушієм зміни регуляторного середовища, розроблення регуляторних актів різного рівня, відстеження їх результативності, дослідження адекватності та ефективності регуляторного втручання.

 

Крім того, ми проводимо фахову діяльність з відстеження результативності чинних регулювань, налагодження діалогу з органами влади з питань їх регуляторної діяльності.

 

 

Агентство має значний досвід та репутацію провайдера успішних адвокаційних та лобістських кампаній. В ході нашої попередньої діяльності апробовано більшість інструментів, що використовуються в адвокаційній та лобістських діяльності, включаючи кампанії у ЗМІ, подання петицій та звернень, створення коаліцій, пряме лобіювання.

 

Прикладом успішних публічних кампаній, координованих Агентством, слід вважати діяльність національної коаліції з моніторингу діяльності єдиних дозвільних центрів (2008-2009), за результатами якої пропоновані нами вдосконалення роботи ЄДЦ були відображені у постанові Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 р. № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», а подальшому у Законі України від 11.02.2010 р. № 1869-VI «Про внесення змін до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

 

Також в результаті лобістської кампанії, спрямованої на відкриття пункту пропуску на українсько-румунському державному кордоні в районі Шибене-Поеніле-де-Суб-Мунте та будівництво автодороги до нього, ці заходи були включені до Державної цільової соціальної програми розвитку в Україні спортивної та туристичної інфраструктури у 2011-2022 роках (постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 р. № 807). 

 

Якщо у вас є пропозиції щодо необхідності запровадження, зміни чи скасування певних регулювань, усунення перешкод для підприємницької діяльності, ми готові провести відповідні фахові дослідження та проаналізувати регуляторне середовище, а також, спільно з вами, підготувати та подати до відповідних органів влади проекти регуляторних актів з аналізом їх регуляторного впливу або коментарі / пропозиції щодо проектів регуляторних актів, підготовлених органами влади.

 

 вул. Дністровська, 26, офіс 12,
м. Івано-Франківськ, 76018, Україна

+38 0342 504605


office@arpi.org.ua
www.arpi.org.ua

@ Агентство з розвитку приватної ініціативи