+38 0342 504605      office@arpi.org.ua

Сплата податків є конституційним обов’язком кожного з нас водночас невід’ємною складовою підприємницької діяльності. У даній публікації систематизовано актуальні положення основного акта податкового законодавства – Податкового кодексу України щодо загальнодержавних податків та  зборів. Окремо та  детально висвітлено спрощену систему оподаткування, якою користується значна частина малого та середнього бізнесу. Також тут наведено інформацію про деякі пільги з оподаткування, що стимулюють певну бізнесову діяльність.

 

 Податковий кодекс, Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»

 

 Загальнодержавні податки

 

Податок

Платники

Об’єкт оподаткування

Ставка

Податковий період

податок на прибуток підприємств;

юридичні особи-резиденти, які провадять господарську діяльність в України і за її межами;

юридичні особи-нерезиденти, які отримують доходи з джерелом походження з України;

-постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи із джерелом походження з України або виконують агентські (представницькі) та інші функції.

прибуток підприємства (фінансовий результат до оподаткування, зменшений або збільшений на різниці, передбачені законодавством – витрати, амортизаційні відрахування, формування резервів тощо).

18% - базова (основна)

+3%- додаткова за договорами страхування;

+10(18)%- додаткова для букмекерської діяльності, діяльності з випуску та проведення лотерей, азартних ігор;

0, 4, 6, 12, 15, 20% - спеціальні ставки для окремих операцій нерезидентів.

 

рік

- для новостворених платників;

- для виробників сільгосппродукції;

- для платників з річним доходом не більше 20 млн. грн.;

Для інших – квартальний.

податок на доходи фізичних осіб;

фізичні особи - резиденти, які отримують доходи з джерела їх походження в Україні, та іноземні доходи;

фізичні особи - нерезиденти, які отримують доходи з джерела їх походження в Україні;

фізичні та юридичні особи - податкові агенти.

чистий оподатковуваний дохід (різниця між виручкою у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю.

18%

рік (для новостворених – квартал)

податок на додану вартість;

фізичні та юридичні особи, що підлягають реєстрації платниками податку (мають дохід за 12 місяців понад 1 млн. грн.);

фізичні та юридичні особи, що добровільно  реєструються платниками податку;

фізичні та юридичні особи, що ввозить товари на митну територію України в обсягах, які підлягають оподаткуванню

фізичні та юридичні особи, що використовують, податкову пільгу не за цільовим призначенням та/або всупереч умовам чи цілям її надання

фізичні особи, що ведуть облік за договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи;

управитель майна, яка веде окремий податковий облік з ПДВ щодо господарських операцій за договорами управління майном.

oпостачання товарів та послуг з місцем постачання на митній території України

ввезення товарів на митну територію України;

вивезення товарів за межі митної території України;

постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів.

 

20% - основна

0% - спеціальна для окремих операцій

7% - для лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання

місяць ( в окремих випадках квартал)

акцизний податок;

o   фізичні та юридичні особи, які виробляють, ввозять, реалізують підакцизні товари на митній території України

вартість  ввезених (реалізованих) підакцизних товарів

залежно від типу та обсягу підакцизних товарів

 

екологічний податок;

юридичні особи, що здійснюють: викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;

скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти;

розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів на власних територіях);

утворення радіоактивних відходів

тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений строк.

обсяги та види забруднюючих речовин, обсяги та категорії радіоактивних відходів

залежно від видів забруднюючих речовин, категорій радіоактивних відходів

квартал

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

 

o   фізичні та юридичні особи, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

 

загальна площа об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості

3% МЗП за 1 кв.м.

рік

транспортний податок

o   фізичні та юридичні, які мають легкові автомобілі (рік випуску в межах 5 років, вартість понад 750 МЗП)

Легкові автомобілі

25 000 грн. за 1 автомобіль

рік

Земельний податок

o   фізичні та юридичні особи– власники земельних ділянок, землекористувачі

нормативна грошова оцінка земельних ділянок (площа ділянок, оцінку яких не проведено)

до 3% від нормативної грошової оцінки,

до 1% від нормативної грошової оцінки -для с/г угідь та земель загального користування

до 12% від нормативної грошової оцінки – для земель, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державних та комунальних);

до 5 % нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі – для земель за межами населених пунктів, грошову оцінку яких не проведено.

рік (за бажанням платника – місяць)

 

Податкові декларації подаються платниками податків в залежності від встановленого податкового періоду. Декларації подаються:

за календарний місяць - протягом 20 календарних днів після його закінчення;

за календарний квартал - протягом 40 календарних днів після його закінчення;

за календарний рік  - протягом 60 календарних днів після його закінчення;

за календарний рік  платниками податку на доходи фізичних осіб - підприємців - протягом 40 календарних днів після його закінчення.

 

Спрощена система – єдиний податок

 

В той же час найпоширенішою серед малих та середніх підприємців є спрощена система оподаткування, що передбачає сплату єдиного податку.

Заяву про обрання спрощеної системи оподаткування можна подати як при державній реєстрації підприємницької діяльності (реєстратору до місцевої податкової інспекції) - в такому разі підприємець вважається платником єдиного податку з дня державної реєстрації. Таку заяву можна подати до ДПІ також в процесі здійснення підприємницької діяльності –  не пізніше ніж за 15 днів до закінчення кварталу з переходом на єдиний податок з початку наступного кварталу.

 Платники єдиного податку – фізичні особи можуть обрати одну з трьох груп, узагальнену характеристику яких подано у таблиці нижче: 

 

Група

Платники податку та сфера їх діяльності

Кількість найманих працівників

Граничний обсяг річного доходу

Ставка єдиного податку

Строк подання податкової декларації

Термін сплати єдиного податку

І

ФОП, що здійснюють виключно роздрібний продаж на ринках та/або надання побутових послуг

0

300 тис грн.

 

до 10% мінімальної заробітної плати (ставка встановлюється місцевою радою) 

щорічно протягом 60 днів після звітного року

Авансовий платіж до 20 числа поточного місяця (включно)

ІІ

ФОП, що надають послуги (у т.ч. побутові), іншим  платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво  та/або продаж товарів, ресторанне господарство

 

від 0 до 10

1,5 млн грн.

до 20% мінімальної заробітної плати (ставка встановлюється місцевою радою) 

щорічно протягом 60 днів після звітного року

авансовий платіж до 20 числа поточного місяця (включно)

ІІІ

ФОП у будь-яких сферах

без обмежень 

              

5 млн грн.

3% (для платників ПДВ)

5% (для інших платників)

 

 

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

щоквартально протягом 10 днів після закінчення терміну подання декларації

 

Юридична особа з часткою сільськогосподарського товаровиробництва не менше 75%.

без обмежень

без обмежень

0,16-5,4% нормативно грошової оцінки угідь(залежно від їх категорії (типу), розташування)

щорічно протягом 60 днів після звітного року

щоквартально протягом 30 днів після закінчення звітного кварталу

Примітка: Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем  подання декларації вважається наступний робочий день.

 

Слід наголосити, що платники єдиного податку повинні розраховуватись за товари, роботи чи послуги виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

При недотриманні умов перебування на спрощеній системі оподаткування дохід платника єдиного податку оподатковується га ставкою 15%. Зокрема ця ставка застосовується:

o   до частини доходу, що перевищує граничний обсяг, встановлений для платників відповідної групи платників (див. таблицю вище);

o   до доходу, отриманого платником І або ІІ групи від видів діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку;

o   до доходу, отриманого в негрошовій формі  (наприклад, при бартерних операціях);

o   до доходу, отриманого від видів діяльності, що відповідно до ст. 291 Податкового кодексу не дають права на спрощену систему оподаткування.

 

Які податки не сплачуються на спрощеній системі

 

Платники єдиного податку звільняються від сплати таких податків (та подання відповідної податкової звітності):

o   податку на доходи фізичних осіб у частині доходів,  що отримані від підприємницької діяльності та оподатковані єдиним податком (з інших доходів, наприклад, від продажу будинку чи транспортного засобу,  податок  на доходи сплачується за загальними правилами);

o   податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, в межах митної території України (крім платників єдиного  податку ІІІ групи, що обрали ставку 3% від доходу – такі особи додатково сплачують ПДВ 20% від вартості товарів та послуг,що постачаються, ввозяться в Україну або вивозяться за її митну територію);

o   земельного податку за  земельні ділянки, що  використовуються у підприємницькій діяльності.

 

Єдиний соціальний внесок

 

Платники єдиного податку також щомісяця сплачують за себе єдиний соціальний внесок (ЄСВ) у розмірі 22% мінімальної заробітної плати, встановленої законом у відповідному місяці (у 2016 р. щомісячна сума ЄСВ становитиме у січні-квітні 303,16 грн., у травні-листопаді 319 грн. та у  грудні 341 грн.).

ЄСВ сплачується щоквартально протягом 20 календарних днів після звітного кварталу. Річний звіт по ЄСВ подається до 10 лютого наступного за звітним року.

 

Не можуть бути платниками єдиного податку І-ІІІ груп підприємці, які здійснюють:

o   діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);

o   обмін іноземної валюти;

o   виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

o   видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);

o   видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;

o   діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, "Про страхування", сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами;

o   діяльність з управління підприємствами;

o   діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);

o   діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

o   діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

o   технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;

o   підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів.

Також не можуть бути платниками єдиного податку І-ІІІ груп підприємці-нерезиденти та підприємці, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи юридичні особи:

o    у яких понад 50 відсотків доходу, отриманого від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить дохід від реалізації декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів, вирощених на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, та продуктів їх переробки), диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра (крім хутрової сировини);

o    які провадять діяльність з виробництва підакцизних товарів, крім виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, та які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції;

o    які станом на 1 січня базового (звітного) року мають податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

 

Стимулюючі пільги з оподаткування

 

На період виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, що виконуються відповідно до закону, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з:

o    ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту товарів (крім підакцизних), якщо такі товари оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, що виконуються відповідно до закону.

o    постачання на митній території України товарів (крім підакцизних) та надання послуг, якщо такі товари/послуги оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, що виконуються відповідно до закону.

До 1 січня 2023 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання програмної продукції. До такої програмної продукції відносяться:

o    результат комп'ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп'ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів;

o    криптографічні засоби захисту інформації.

 

До 31 березня 2019 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість:

o    операції з ввезення на митну територію України лікарських засобів, внесених до Державного реєстру лікарських засобів, медичних виробів, внесених до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введених в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, та операції з першого постачання таких лікарських засобів, медичних виробів на митній території України;

o    операції з першого постачання виробником на митній території України лікарських засобів, внесених до Державного реєстру лікарських засобів, медичних виробів, внесених до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введених в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності;

o    операції з постачання (передачі) лікарських засобів та медичних виробів, що були ввезені та/або поставлені на митній території України відповідно до цього пункту, у системі охорони здоров’я від МОЗ України та/або від державних підприємств, створених за його наказом, до кінцевого споживача (пацієнта) у межах виконання бюджетних програм із забезпечення медичних заходів державних програм та/або комплексних заходів програмного характеру у сфері охорони здоров’я.

До 1 січня 2020 року, звільняються від сплати податку на додану вартість операції платника податку - боржника з постачання товарів для цілей погашення його заборгованості перед кредиторами відповідно до плану реструктуризації, погодженого згідно із законом щодо фінансової реструктуризації, або плану санації, затвердженого згідно Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

 вул. Дністровська, 26, офіс 12,
м. Івано-Франківськ, 76018, Україна

+38 0342 504605


office@arpi.org.ua
www.arpi.org.ua

@ Агентство з розвитку приватної ініціативи