+38 0342 504605      office@arpi.org.ua

У цій публікації зібрано основні норми Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» щодо сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ), включаючи категорії платників, розмір ставок та порядок сплати внеску.

 

Платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування є, зокрема, роботодавці – юридичні особи, їх відокремлені підрозділи та фізичні особи-підприємці.

 

База нарахування*

 

Платники єдиного внеску

База нарахування

 

Роботодавці (фізичні та юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб), які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту), за цивільно-правовими договорами або на інших умовах, передбачених законодавством

Сума заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до закону.

Сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами

Юридичні та фізичні особи, які використовують найману працю та виплачують грошове забезпечення, допомогу по тимчасовій непрацездатності, допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, допомогу або компенсацію відповідно до законодавства

Суму грошового забезпечення, оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, допомоги або компенсації відповідно до законодавства

Фізичні особи-підприємці (крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування), особи, які провадять незалежну професійну діяльність (адвокати, нотаріуси, аудитори тощо)

Суму доходу (прибутку), що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток)

Фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування

Визначають базу нарахування самостійно для себе та членів сім’ї, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом і не менше максимальної величини страхового внеску за кожну особу

*До членів сімей фізичних осіб-підприємців, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, належать дружина (чоловік), батьки, діти та інші утриманці, які досягли 15-річного віку, не перебувають у трудових або цивільно-правових відносинах з такою фізичною особою - підприємцем, але спільно з ним провадять підприємницьку діяльність і отримують від цього частину доходу.

 

Розмір єдиного страхового внеску становить 22% від бази нарахування. Мінімальний розмір ЄСВ – 22% від мінімальної заробітної плати  за відповідний місяць.

Для підприємств, установ і організацій, в яких працюють інваліди, ЄСВ встановлюється у розмірі 8,41 % бази нарахування єдиного внеску для працюючих інвалідів.

 

Коли сплачується ЄСВ

 

Фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, сплачують єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

Інші фізичні особи-підприємці за себе сплачують єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 10 лютого наступного року.

Роботодавці – юридичні та фізичні особи зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 20 числа наступного місяця, крім гірничих підприємств, які зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 28 числа наступного місяця. При цьому роботодавців, під час кожної виплати заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на суми яких нараховується єдиний внесок, як правило одночасно з видачею зазначених сум зобов'язані сплачувати нарахований єдиний внесок (авансові платежі).

 

 вул. Дністровська, 26, офіс 12,
м. Івано-Франківськ, 76018, Україна

+38 0342 504605


office@arpi.org.ua
www.arpi.org.ua

@ Агентство з розвитку приватної ініціативи