+38 0342 504605      office@arpi.org.ua

На сьогоднішній день існує низка міжнародних та субрегіональних організації, котрі надають фінансову допомогу малому та середньому бізнесу через кредитування та грантові програми.

Можна виокремити 2 основні міжнародні урядові організації, які надають допомогу підприємствам на території Європи та співпрацюють з Україною.

 Міжнародна фінансова корпорація (МФК)

International Finance Corporation (IFC)

http://www.ifc.org

МФК — одна з п'яти інституцій Групи Світового банку. Головна мета МФК — сприяння економічному зростанню країн, що розвиваються, через заохочення приватного підприємництва у виробничому секторі.

МФК, як правило, кредитує тільки високорентабельні підприємства в нових індустріальних країнах. Звичайно МФК фінансує не більше як 25% загальної вартості проекту.

Для інвестування коштів МФК не вимагає урядових гарантій. Іншою особливістю є те, що МФК не тільки надає кредити, але й здійснює інвестиції в акціонерний капітал підприємств, що створюються, з наступним перепродажем акцій приватним інвесторам.

Попри своєї головної функції — заохочення приватних інвестицій — МФК надає країнам-членам, до яких належить Україна, також і технічну допомогу. Сфера консультування — капітали, технологія, менеджмент.

Інвестиційна програма МФК в Україні в цей час поширюється високими темпами, при цьому основна увага зосереджена на інвестиційних можливостях у фінансовому секторі, агробізнесі, виробництві будівельних матеріалів, роздрібній торгівлі й послугах, енергетиці, виробництві устаткування для транспорту, інфраструктури.

European Investment Bank (EIB)

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ)

http://www.eib.org/

Європейський інвестиційний банк — державна фінансово-кредитна установа Європейського Союзу, метою діяльності якої є фінансування європейських регіонів, що розвиваються, у формі довготермінових кредитів.

Позики банку покривають частину вартості проекту, доповнюючи власні капітали позичальника (як правило, не більше 50%).

Сфери використання кредитів — передусім енергетика, транспорт і телекомунікації. вул. Дністровська, 26, офіс 12,
м. Івано-Франківськ, 76018, Україна

+38 0342 504605


office@arpi.org.ua
www.arpi.org.ua

@ Агентство з розвитку приватної ініціативи